МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОСІБНИКИ

Книги - морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить.
                                                                  І.Франко

 

 

УДК 339.9 (075.8)

ББК 65.5 я 74

Т60


Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчально- методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-389 від 17.02.06)


Рецензенти:


Савельєв Є. В. - д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільської академії народного господарства;

Юхименко В.В. - д. е.н., професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.


Торгова Л.В., Хитра. О.В.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. - Львів: "Новий Світ-2000", 2007. - 220 с.
ISBN 966-418-018-1 "Новий Світ-2000'


Розглянуто практичні аспекти здійснення основних видів зовнішньоекономічних операцій: методику визначення митної вартості товарів і розрахунку митних платежів; особливості розрахунку демпінгової маржі і шкоди від демпінгу; альтернативні методики ціноутворення при укладанні зовнішньоторгових угод; порядок здійснення аналізу виконання контрактних зобов'язань та динаміки експорту; методику розрахунку показників валютної ефективності експорту-імпорту товарів, ефективності зустрічної торгівлі та обгрунтування доцільності залучення посередників; методичні засади обгрунтування економічної доцільності ліцензійних та франчайзингових угод, а також створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів.
Запропоновано чотири блоки тестів для перевірки отриманих теоретичних знань і задачі для самостійного розв'язування з метою набуття навичок прийняття вивірених управлінських рішень.
Наведено короткий термінологічний словник, що містить визначення категорій, які найбільш часто вживаються у зовнішньоекономічній діяльності.
ISBN 966-418-018-1 "Новий Світ-2000"

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що працюють у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 

УДК 339.9 (075.8)

ББК 65.5 я 74

Т60

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-389 від 17.02.06)

Рецензенти:

Савельєв Є.В. - д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільської академії народного господарства;

Юхішенко В.В. - д. е. н., професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.

Торгова Л.В., Хитра О.В.

Т 60 Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методич­ний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. -512 с.

ISBN 966-418-017-3 "Новий Світ-2000"

Розглянуто теоретичні засади здійснення основних видів зовнішньо­економічних операцій: експорту-імпорту товарів, зустрічної торгівлі, торгового посередництва, міжнародного туризму, інжинірингу, лізингу, франчайзингу, спільного та офшорного підприємництва, діяльності у вільних економічних зонах. Описано процедури підготовки, укладання й виконання зовнішньоекономічних контрактів, особливості їх валютно- фінансового забезпечення, порядок застосування базисних умов поставки, перевезення і страхування вантажів. Викладено основні положення щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено специфіку застосування прийомів митно-тарифної і нетарифної політики держави, основні характеристики, переваги й недоліки протекціонізму і "вільної торгівлі". Виділено специфічні риси менеджменту зовнішньо­економічної діяльності, у тому числі з позицій синергетичної концепції.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд