МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

   

ВАГОМІ ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Спеціальність «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» забезпечує, по-перше, здобуття інноваційних знань з ринкової моделі економіки, по-друге, оволодіння новітніми технологіями управління людськими ресурсами, по-третє, опанування теорією й практикою сучасного бізнесу. Акумулювання в одній спеціальності водночас УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ і БІЗНЕСУ на засадах їх доповнення і взаємозбагачення зумовлює підготовку конкурентоспроможних фахівців нової генерації, здатних ефективно реагувати на мінливі зміни бізнес-середовища і застосовувати креативні управлінські рішення.

2. Спеціальність «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» має два освітніх ступеня: БАКАЛАВР, МАГІСТР. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який має наукові ступені кандидата або доктора економічних наук та вчені звання доцента, професора, академіка. Підготовка студентів здійснюється за сучасними навчальними планами і унікальними освітніми програмами, що відповідають міжнародним стандартам Болонського процесу (єдиного освітнього простору Європейського союзу), учасником якого є Україна. Все це зумовлює отримання кожним випускником спеціальності додатку до ДИПЛОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА.

3. Інноваційна економічна підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» з комплексу фундаментальних та новітніх фахових бізнес-економічних дисциплін забезпечує підготовку NEO-фахівців та ТОР-управлінців, здатних створювати та ефективно управляти інноваційними стартап-структурами, високотехнологічними хайтек-компаніями, інтегрованими мега-кластерами.

4. Опанування спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» забезпечує оволодіння ефективними прийомами і методами управління людськими ресурсами. Це створює потенційні передумови для обіймання випускниками спеціальності різноманітних ВИБОРНИХ КЕРІВНИХ ПОСАД: президентів акціонерних компаній, національних і транснаціональних корпорацій, головами ОТГ, мерів міст, депутатів різних рівнів тощо.

 

5. Згідно з Програмою Подвійного Диплому міжнародної співпраці Хмельницького національного університету із закордонними навчальними закладами, студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» на засадах гнучкого графіку навчання та узгоджених навчальних планів надається унікальна можливість паралельного навчання та здобуття освітнього ступеня МАГІСТР як в Україні, так і в одній із країн Європейського Союзу, а отже отримання відповідно двох дипломів: ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАРУБІЖНОГО.

6. Фахівці зі спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» користується підвищеним попитом на ринку праці України та Хмельниччини. Вони затребувані: у корпоративних, місцевих, регіональних і державних економічних структурах; дрібному, середньому і великому бізнесі; на мікро- мезо- і макроекономічних рівнях управління; у виробництві і сфері послуг; на підприємствах, організаціях, фірмах, компаніях, корпораціях тощо незалежно від виду їх діяльності, форми власності та господарювання. Вони здатні засновувати конкурентоздатні приватні фірми і компанії та успішно займатися підприємницькою діяльністю - ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

7. Студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» денної форми навчання під час навчання за основною спеціальністю дозволяється водночас здобувати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за будь-якою іншою спеціальністю за заочною або дистанційною формами навчання з можливістю перезарахування раніше вивчених дисциплін. Також під час навчання в університеті поряд з опануванням основної спеціальності студентам надається можливість пройти військову підготовку та отримати перше ОФІЦЕРСЬКЕ ЗВАННЯ. Студенти, які мають схильність до науково-дослідної роботи, після закінчення університету можуть продовжити своє навчання в АСПІРАНТУРІ.

8. Студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ», які володіють однією чи декількома іноземними мовами, під час навчання надається можливість виїзду за кордон до будь-якої країни Європейського Союзу, що є членом Болонського процесу, для: навчання, стажування і проходження практики; обміну освітнім досвідом; проведення актуальних наукових досліджень; участі у різноманітних студентських конкурсах, наукових конференціях, тематичних семінарах, міжнародних олімпіадах; виконання цільових грантів тощо.

9. Студенти спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» мають можливість здобувати вищу освіту за освітніми ступенями БАКАЛАВР, МАГІСТР за дистанційною формою навчання із застосуванням сучасних інформаційних та телекомунікаційних засобів безпосередньо за місцем свого проживання. На сьогодні відкриті та успішно функціонують інформаційно-комунікаційні центри дистанційного навчання в різних регіонах і містах України.

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд