МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

БАЗАЛІЙСЬКА Наталія Петрівна

Асистент, аспірант третього року навчання

Народилась 16 грудня 1985 року в місті Волочиськ Хмельницької області.

У 2012 ро У 2008 році закінчила Хмельницький національний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю “Управління персоналом і економіки праці” та здобула кваліфікацію магістр з управління персоналом і економіки праці.

У 2012 ро В 2009 році вступила в аспірантуру ХНУ за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.

У 2012 ро Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки”.

У 2012 ро Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

У 2012 ро З 2008 року працює асистентом кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.

У 2012 ро На кафедрі викладає дисципліни “Управління персоналом”, “Управління розвитком персоналу”, “Організація праці”, “Статистика праці”, “Проектування трудових процесів”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Аудит персоналу”.

У 2012 ро Опублікувано більше 20 наукових праць, з них 10 статей у фахових збірниках України.ГЛУШКО Тетяна Володимирівна

Аспірант другого року навчання

Народилась 15 липня 1990 року в місті Сатанів Хмельницької області.

У 2012 році закінчила Хмельницький національний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності» напрямом підготовки «Менеджмент організацій і адміністрування» та здобула кваліфікацію спеціаліст з менеджменту підприємницької діяльності .

В 2012 році вступила в аспірантуру ХНУ за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Управління компетентністю персоналу підприємств легкої промисловості”.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

З 2011 року працює викладачем в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті.

Викладає дисципліни «Маркетинг», «Логістика», «Дослідження ринку», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг в банках» .

Опублікувала 5 статей, з яких 2 статті у фахових збірниках, 2 тези доповідей та 2 участі в конференції.ЗЕЛЕНА Марія Іванівна

Асистент, здобувач четвертого року навчання

Народилась 4 березня 1987 року в м. Дальнереченськ, Приморського краю.

У 2010 році закінчила навчання у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У грудні 2010 року вступила в аспірантуру Хмельницького національного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Формування системи мотивації персоналу на підприємствах машинобудування в умовах ринкової економіки».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

З 2010 року працює асистентом кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.

На кафедрі викладає дисципліни «Фізіологія і психологія праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

Опублікувала більше 10 наукових статей.

В університеті функціонують п'ять Спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій:
Д70.052.02 05.02.02 - машинознавство
05.02.04 - тертя та зношування в машинах
Д70.052.01 08.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
08.00.11 - математичні методи, моделі та інормаційні технології в економіці
К70.052.03 05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
К70.052.04 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи
К70.052.05 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри HRBE

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд