МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СТУДЕНТСЬКА НДР

Наука не є і ніколи не стане завершеною книгою

1. Участь в олімпіадах

Учасники ІІ всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Управління персоналом економіка праці"

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

17-19 квітня 2019:

Бортник

Марія

Вікторівна

ст. гр. УПЕП-15-1

Отримала сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Станіслав

Дмитро

Миколайович

ст. гр. УПЕП-15-1

Отримав Грамоту за високий рівень теоретичної підготовки та сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Учасники ІІ всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Управління персоналом економіка праці"

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

18-21 квітня 2018 р.:

Боронюк

Людмила

Віталіївна

ст. гр. УПЕП-14-1

Отримала сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Горпинич

Марія

Анатоліївна

ст. гр. УПЕП-14-1

Отримав Грамоту за високий рівень теоретичної підготовки та сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Протягом 2008-2017 рр. студенти нашої спеціальності беруть активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»

У 2017 році ІІ етап олімпіади відбувався у
Донецькому національному універси­теті імені Василя Стуса (м. Вінниця)

19-21 квітня 2017 р.:

Бендасюк

Мар’яна

Ігорівна

ст. гр. УПЕП-13-1

Отримала сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Цюпа

Олег

Володимирович

ст. гр. УПЕП-13-1

Отримав Грамоту за високий рівень теоретичної підготовки та сертифікат про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

У 2012-2013 роках ІІ етап олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» відбувся у

Донецькому національному університеті

19-21 квітня 2017 р.:

Костик

Олександр

ст. гр. УПЕП-08-1

(7 місце + заохочувальний диплом за аналітичне мислення при виконанні завдань)

Яцкова

Дарина

ст. гр. УПЕП-08-2

(17 місце)

24-26 квітня 2013 р.:

Костик

Олександр

ст. гр. УПЕПмб-08-1

(заохочувальний диплом за найкращі результати при виконанні розрахункового завдання з дисципліни «Ринок праці»)

У 2008-2011 роках ІІ етап олімпіади відбувався університет

Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана

13-15 травня 2009 р.:

Швець

Валерій

ст. ст. гр. УПЕ-04-1

(18 місце + ІІ місце у вирішенні завдань з навчальної дисципліни «Ринок праці»)

Макогон

Юлія

ст. гр. УПЕмаг-04

(36 місце + ІІ місце у номінації «Лаконічність»)

12-14 травня 2010 р.:

Гончарук

Володимир

ст. гр. УПЕПмб-05-1

(8 місце + І місце у номінації «Критичне мислення»).

Козік

Олександр

ст. гр. УПЕПмб-05-1

(32 місце + ІІІ місце у номінації «Оригінальна ідея»).

18-21 квітня 2018 р.:

Дмитрієва

Наталія

ст. гр. УПЕПмб-07-1

(26 місце + І місце у вирішенні завдань з навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці»).

Шевцова

Уляна

ст. гр. УПЕ-06-1

(36 місце + ІІІ місце у виконанні творчого завдання «Оцінювання трудового потенціалу»).

Наука будується з фактів, як будинок з каменю, але зібрання фактів ще не наука, так само як купа каміння це не будинок.

2. Участь у конференціях

Результати наукових досліджень студентів спеціальності «УПЕП» регулярно доповідаються на різноманітних конференціях

Пам’ятник Богдану
Хмельницькому

Географія участі студентів спеціальності

«Управління персоналом і економіка праці»

у наукових конференціях

2008-2013 роки

Хмельницький

Хмельницький національний університет

1. Студентські наукові конференції за підсумками науково-дослідної роботи у навчальному році (14 квітня 2008 р., 13 квітня 2009 р.,

8 квітня 2010 р., 14 квітня 2011 р., 13 квітня 2012 р.)

2. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання» (23-24 жовтня 2008 р.)

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалазаційних процесів»

(23-24 жовтня 2009 р.)

4. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів»

(24-25 вересня 2010р.)

5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів»

(4-8 травня 2011 р.)

6. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів»

(17-22 квітня 2012 р.)

7. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки» (9-11 грудня 2010 р.)

8. Регіональна студентська науково-практична конференція «Маркетинг очима молоді»

(29 квітня 2010 р.)

Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці» (28 травня 2009 р.)

Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвиткуУкраїни»

(29 жовтня 2012 р.)

Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет»

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Механізми формування конкурентоспроможності підприємств, продукції і територій»(26-27 січня 2012 р.)

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на тему: «Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства» (17-18 жовтня 2013 р.)

Науковий журнал «Молодий вчений»

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, управління, фінанси:теорія і практика» (11-12 жовтня 2013 р.)

Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність» (Хмельницький економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Наукові орієнтири розвитку України в умовах євроінтеграції» (12-13 грудня 2013 р.)

Ластівчине гніздо

Ялта

Кримський гуманітарний університет

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Економіка, менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» (2010 р.)
Пам’ятник Марії
Рівненській

Рівне

Національний університет водного господарства та природокористування

1. ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (22-23 квітня 2010 р.)

2. ІV Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (07-08 квітня 2011 р.)

3. II Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (18-19 квітня 2013 р.)

Донецьк

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

1. VІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери» (19-20 травня 2011 р.)

2. ІХ Міжнародна науково-теоретична конференція молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери»

(29-30 березня 2012 р.)

Донбас-Арена

Східноукраїнський інститут економіки та управління

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук» (25-26 жовтня 2013 року)

Науково-інформаційний центр «Знання»

Міжнародна конференція «Развитие науки в ХХІ веке» (16 листопада 2013 р.)

Всеукраїнський студентський портал «Інтелектуальна столиця»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Экономико-правовая парадигма развития современного общества» (6 грудня 2013 р.)

Пам’ятник засновникам

Києва

Київ

Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта»

XIV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (27-29 жовтня 2012р.)

Київський економічний науковий центр

Міжнародна науково-практична конференція «Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії» (15-16 листопада 2013 р.)

Центр Науково-Практичних Студій

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика в сучасному світі: актуальні проблеми і тенденції розвитку» (18 грудня 2013 р.)Міст Преображенського
з о.Хортиця

Запоріжжя

Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучаснанаука: теорія і практика» (28-30 листопада 2012 р.)

Міст Преображенського
з о.Хортиця

Тернопіль

Тернопільський інститут агропромислового виробництва

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційний розвиток національної економіки» (7-8 квітня 2011 р.)
2. Міжнародна Інтернет-конференція «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади» (26-27 квітня 2012 р.); Тернопільський інститут агропромислового виробництва
3. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва» (17-18 жовтня 2013 р.)

Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області

1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства» (6-7 грудня 2012 р.)

2. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади" (21-22 березня 2013 р.)

3. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми» (23-24 травня 2013 р.)Греко-католицький
катедральний собор
Святого-Воскресіння

Івано-франківськ

Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»

(8 травня 2012 р.)Національний
історико-етнографічний
заповідник «Переяслав»

Переяслав-хмельницький

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (29-30 вересня 2012 р.)

Палац Потьомкіна

Дніпропетровськ

Наукова економічна організація «Перспектива»

Всеукраїнська науково-практична конференція«Інтеграція науки і практики як умова економічного зростання країни»

(25-26 травня 2012 р.)

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

ВІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми» (25-26 січня 2013 р.)

Львівський театр опери
та балету ім.
С.Крушельницької

Львів

1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення» (22-23 червня 2012 р.)

2. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту» (5-6 липня 2013 р.)

3. ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту» (6-7 грудня 2013 р.)Кам'яне́ць-Поді́льська
форте́ця

Кам’янець-Подільський

1. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання сучасної економіки» (25-26 квітня 2013 р.)

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи» (30-31 травня 2013 р.)Руїни Неаполя-
Скіфського

ПСімферополь

Наукове об’єднання «Economics»

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи економічного розвитку» (19-20 квітня 2013 р.)

2. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» (29-30 листопада 2013 р.)Потьомкінські сходи

Одеса

Громадська організація«Центр економічних досліджень та розвитку»

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів» (1-2 листопада 2013 р.)Костел Святої Софії

Житомир

Житомирський державний технологічний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу і логістики: особливості застосування у глобальному конкурентному середовищі» (14-15 листопада 2013 р.)

Пам’ятник князю Ігорю

Луганськ

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції і перспективи розвитку» (25-30 листопада 2013 р.)

Барбакан

Варшава»

Zbiór raportów naukowych «Aktualne problemy w współczesnej nauki» (28.06.2013-30.06.2013)

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить,
той ніколи не перестає вчитися, хоча зовні
він і казався бездіяльним.

3. Студентські публікації

У 2008-2013 рр. під керівництвом викладачів кафедри студентами спеціальності «УПЕП» було написано 313 наукових статті, надрукованих як у збірниках матеріалів конференцій, так і у фахових виданнях різних закладів України

Наука-океан, відкритий як для човна, так і для
фрегата. Один перевозить ним злитки золота,
інший ловить в ньому рибу.

4. Участь у конкурсах науково-дослідних робіт

Одним із вважливих напрямів науково-дослідної роботи кафедри управління персоналом і економіки праці є участь наших студентів у конкурсах наукових робіт. Протягом 2009-2013 років кількість представлених на такі конкурси праць досягла 112

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Організатор конкурсу: Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту
України

(http://www.mon.gov.ua)

За результатами конкурсу у 2011-2012 н.р. студентка групи УПЕП-08-2 Яцкова Дарина була визнана фіналісткою конкурсу.

Тема наукової роботи: «Організація та мотивація взаємодії персоналу: сучасний аспект»

Стипендіальна програма «Завтра.UA»

Організатор конкурсу: Фонд Віктора Пінчука

(http://pinchukfund.ru/zavtra/uk)

За результатами участі у конкурсі 2010-2011 н. р. студентка групи УПЕП-07-2 Дмитрієва Наталія успішно пройшла відбори у двох перших турах програми з науковою роботою на тему «Необхідність стратегічного планування на українських підприємствах»

Конкурс «Новітній інтелект України», номінація «Спудейські есеї»: економічна тематика

Організатор конкурсу: Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

(www.novi.org.ua)

За результатами участі у конкурсі 2009-2010 н. р. студентка групи УПЕП-07-2 Дмитрієва Наталія («Особливості стратегічного планування») та студентка групи УПЕП-07-1 Ропій Яна («Людський розвиток як критерій соціально-економічного прогресу») стали фіналістами конкурсу

Конкурс наукових робіт «Краща наукова доповідь»

Організатор конкурсу: Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»

(http://nauktov.blogspot.com)

Всеукраїнський студентський конкурс з корпоративної соціальної відповідальності

Організатори конкурсу: Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні», компанія “Ernst & Young”, Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Київська Бізнес Школа, Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України

(http://www.csr-ukraine.org/about.html)

Метою наукових занять повинно бути скерування
розуму таким чином, шоб воно робило міцні й
правдиві судження про навколишні предмети.

5. Студентські наукові семінари

Кафедра управління персоналом і економіки праці надає можливість своїм студентам представити результати власних науково-дослідних розробок та, що особливо важливо, продемонструвати свій ораторський талант на регулярних студентських наукових семінарах, тематика яких охоплює як макроекономічні аспекти розвитку людського потенціалу, так і особливості управління персоналом на рівні підприємства

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2020"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2020 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд