МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ексклюзивні новини

АНКЕТУВАННЯ. МАГІСТР

Якість змісту та реалізації освітньо-професійної програми "Управління персоналом та економіка праці", освітнього ступеня МАГІСТР, її подальше удосконалення

Опубліковано: Четвер, 27 травня 2022, 18:10 Детальніше...
АНКЕТУВАННЯ. БАКАЛАВР

Якість змісту та реалізації освітньо-професійної програми "HR-інжиніринг у бізнес-економіці", освітнього ступеня БАКАЛАВР, її подальше удосконалення

Опубліковано: Четвер, 27 травня 2022, 18:10 Детальніше...
ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ !!!

З метою обміну передовим виробничим досвідом з актуальних питань, пов’язаних з функціонуванням економіки, бізнесу, науки та торгівлі в Україні й у Хмельницькому регіоні та у відповідності з угодою про співробітництво між кафедрою Управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету та Хмельницькою Торгово-Промисловою Палатою...

Опубліковано: Середа, 18 травня 2022, 18:21 Детальніше...
ЖИТТЯ В ЕПОХУ ЗМІН !!!

У вІдповІдностІ з договором про спІвпрацю №16-Д вІд 26.04.2022 р. мІж кафедрою УправлІння персоналом І економІки працІ Хмельницького нацІонального унІверситету та кафедрою ЕкономІки та управлІння Черкаського державного технологІчного унІверситету щодо спІвпрацІ у сферІ теорІЇ та практики сучасноЇ економІки, бІзнесу та HR-ІнжинІрингу

Опубліковано: Четвер, 5 травня 2022, 18:10 Детальніше...
ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ !!!

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ТА ВИСОКОПОВАЖНІ ВИПУСКНИКИ !!! Професорсько-викладацький склад кафедри УправлІння персоналом І економІки працІ від щирого серця вІтаЄ випускникІв Із важливою для вас подІЄю, отриманням диплому МАГІСТРА з спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за трендовою освІтньо-професІйною програмою «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!!!

Опубліковано: Субота, 15 січня 2022, 10:14 Детальніше...
ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ !!!

СІчневе небо сьогоднІ прикрасило сяйво рІздвяноЇ зІрки. І кафедра «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» даруЄ привІтання з РІздвом Христовим!

Опубліковано: П'ятниця, 7 січня 2022, 09:14 Детальніше...
ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ. МАГІСТРИ-ВИПУСКНИКИ

ШАНОВНІ МАГІСТРИ!
Щиро вІтаЄмо Вас з найважливІшою подІЄю у Вашому життІ! Ви успІшно пройшли захист дипломних робІт для отримання освІтнього рІвня «МАГІСТР» з спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за унІкальною освІтньо-професІйною програмою «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» Хмельницького нацІонального унІверситету !

Опубліковано: П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:14 Детальніше...
21 ЛИСТАПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

Опубліковано: Понеділок, 21 листопада 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
ЗІ СВЯТОМ АРХИСТРИГА МИХАЙЛА

Архангел МихаЇл вождь усІх Божих ангелІв, бореться зІ злом силою добра. Святе письмо тІльки Михайла називає Архангелом. У християнськІй традицІЇ Михайло - ангел-цІлитель, згодом – захисник, командувач воякІв І лицарІв.

Опубліковано: Понеділок, 21 листопада 2021, 09:14 Перегляди: 17 Детальніше...
З ДНЕМ СТУДЕНТА !!!

Листопад – це останнЦй мІсяць осенІ. На вулицІ рано темнІЄ, стаЄ холоднІше. Для студентІв, як вІдомо, це мІсяць, коли 17 числа святкуЄться МІжнародний день студента. УкраЇна, як І весь свІт, вІдзначаЄ МІжнародний день студента 17 листопада. Дату було встановлено в 1946 роцІ в ПразІ на ВсесвІтньому конгресІ студентІв у пам'ять про чеських студентІв-патрІотІв. «Є така нацІя — студенти, веселий та особливий народ. Все те, що Іншим людям неможливо, студенту це дурниця!».

Опубліковано: П'ятниця, 17 листопада 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
1 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ ТА HR-ІНЖИНІРИНГУ»

Кафедрою УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ Хмельницького нацІонального унІверситету 11-12 листопада 2021 року проведена І МІжнародна науково-практична дистанцІйна конференцІя «ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ ТА HR-ІНЖИНІРИНГУ»

Опубліковано: Субота, 12 листопада 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
1 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА YOUTUBE

 

Опубліковано: П'ятниця, 11 листопада 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Опубліковано: Понеділок, 05 листопада 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
Відеоролик: ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (освітньої програми) "HR-інжинірінг у БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"

 

Опубліковано: Вівторок, 25 жовтня 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
Відеоролик: АБІТУРІЄНТУ 2021 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА) "HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"

 

Опубліковано: Понеділок, 24 жовтня 2021, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
Екскурсія на підприємство ХКП «Електротранс» !

Навчання у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 051 Економіка ОП «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» це не тільки виконання навчального плану, а й цікаве студентське життя....

Опубліковано:5 жовтня 2021, 15:02 Перегляди: 15 Детальніше...
ХКП «Електротранс» !

Сьогодні, 30.09.2021 року, ХКП «Електротранс» вітало гостей підприємства - студентів та викладачів Хмельницького національного університету. ...

Опубліковано:1 жовтня 2021, 06:49 Перегляди: 15 Детальніше...
Візит до Хмельницької міської ради !

29.09.2021р. студенти спеціальності "Економіка" за ОПП "HR-Інжиніринг у бізнес-економіці" та "Управління персоналом та економіка праці" Хмельницького національного університету мали можливість відвідати Хмельницьку міську раду та ....

Опубліковано:30 вересня 2021, 19:49 Перегляди: 15 Детальніше...
Візит до Хмельницької обласної ради !

У вівторок 26.09.2021 р. відбувся ознайомчий візит студентів першого курсу спеціальності «HR інжиніринг у бізнес економіці»Хмельницького національного університету до Хмельницької обласної ради.....

Опубліковано:30 вересня 2021, 15:12 Перегляди: 15 Детальніше...
Про соціальний діалог

Продовжується конструктивна співпраця кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету з Національною службою посередництва і примирення у Хмельницькій області....

Опубліковано:26 вересня 2021, 21:42 Перегляди: 15 Детальніше...
Відділення НСПП в Хмельницькій області

22 вересня у рамках угоди про співпрацю між відділенням НСПП в Хмельницькій області (Відділення) та Хмельницьким національним університетом (Університет) відбулась робоча зустріч...

Опубліковано:24 вересня 2021, 11:42 Перегляди: 15 Детальніше...
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців. У рамках роботи з підвищення рівня правових знань серед студентської молоді 23 вересня 2021 року в Хмельницькому національному університеті відбулася зустріч студентів спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіки праці» з головним спеціалістом відділення Національної служби посередництва і примирення ...

Опубліковано: Понеділок, 23 вересня 2021, 20:53 Перегляди: 15 Детальніше...
Переваги навчання

Якщо ви креативнІ, амбІтно налаштованІ та впевненІ в собІ, маЄте зайвІ кошти, мрІЄте здобути блискучу економІчну освІту та зробити стрІмку професІйну кар’Єру, бажаЄте досягти високого соцІального статусу та стати успІшним лІдером...

Опубліковано: Понеділок, 03 серпня 2020, 10:08 Перегляди: 15 Детальніше...
Напрями, сфери та рІвнІ управлІнськоЇ, дІловоЇ І професІйноЇ дІяльностІ

За своЇм неповторним колоритом, шаленою популярнІстю та непохитною престижнІстю спецІальнІсть "ЕКОНОМІКА" за спецІалІзацІЄю "HR-ІНЖИНІРИНГ у БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ" Є справжнІм фаворитом в освІтньому просторІ УкраЇни...

Опубліковано: Понеділок, 03 серпня 2020, 10:07 Перегляди: 6 Детальніше...
Велике християнське свято - Благословення ПресвятоЇ БогородицІ !!!

Колектив кафедри УПЕП Хмельницького НацІонального університету вІтаЄ всІх Велике християнське свято - Благословення ПресвятоЇ БогородицІ !!!      

Опубліковано: Вівторок, 07 квітня 2020, 11:15 Перегляди: 82 Детальніше...
ВІДЕОРОЛИК: МИ СТУДЕНТИ - ПЕРШОКУРСНИКИ

ПодІльський ALMA MATER украЇни Хмельницький нацІональний унІверситет Ми  студенти - першокурсники !!! СпецІальностІ ЕкономІка" за спецІалІзацІЄю  "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ"

Опубліковано: Понеділок, 03 серпня 2020, 10:14 Перегляди: 17 Детальніше...
ВІдеоролик: ЖИТТЯ В ГУРТОЖИТКУ

 

Опубліковано: Понеділок, 03 серпня 2020, 10:12 Перегляди: 18 Детальніше...
ВІДЕОРОЛИК: МАГІСТР - ЗВУЧИТЬ ГОРДО

МагІстр зІ спецІальностІ "ЕкономІка" за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ" звучить... ну просто фантастично гордо!

Опубліковано: Понеділок, 03 серпня 2020, 10:13 Перегляди: 9 Детальніше...
ВОЛЯНСЬКУ-САВЧУК ЛЕСЮ ВІКТОРІВНУ, щиросердечно вІтаємо з ювІлеЄм!

ЧарІвну й неповторну, найяскравІшу ЗІРКУ в сузІр’Ї 
кафедри «УправлІння персоналом І економІки працІ» та
найцІннІший ДІАМАНТ ЕкономІчноЇ ЕлІти УкраЇни,
ВОЛЯНСЬКУ-САВЧУК ЛЕСЮ ВІКТОРІВНУ,
щиросердечно вІтаємо з ювІлеЄм!
 

Опубліковано: Четвер, 05 березня 2020, 11:40 Перегляди: 84 Детальніше...
ОЩАДБАНК РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ХМЕЛЬНИЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

 ОЩАДБАНК РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ХМЕЛЬНИЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ТА КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 26 лютого 2020 року заступник керуючого центрального вІддІлення АТ “Ощадбанку” у м. Хмельницький Артем ПронІн та керуючий вІддІленням 29 Мирослав Дуда презентували викладачам кафедри УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ Хмельницького НацІонального УнІверситету стратегІчнІ можливостІ розширення спІвпрацІ, спрямованоЇ на запровадження спІльних проектІв І програм.  

Опубліковано: Понеділок, 23 березня 2020, 15:44 Перегляди: 45 Детальніше...
ВІТАЄМО З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ!

ЧарІвнІ, мудрІ, чуйнІ УКРАЇНКИ, угруповання кафедри УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ
Хмельницького нацІонального унІверситету
щиро вІтаЄ Вас Із прекрасним святом весни, любовІ та гармонІЇ –
МІжнародним жІночим днем!
 

Опубліковано: Середа, 04 грудня 2019, 21:08 Перегляди: 142 Детальніше...
з Днем Збройних сил УкраЇни!

Колектив кафедри УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ Хмельницького нацІонального унІверситету щиро вІтаЄ усІх з Днем Збройних сил УкраЇни!

Опубліковано: П'ятниця, 06 грудня 2019, 11:19 Перегляди: 61 Детальніше...

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд